گوش پاک کن 60 عددی محافظ دار

ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﺮده ﮔﻮش
ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﻮاد روﻏﻨﯽ داﺧﻞ ﮔﻮش ﻧﻮزاد
۱۰۰٪ ﭘﻨﺒﻪ ﺧﺎﻟﺺ و ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از دﺳﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ
ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
شناسه کالا در انبار: Mp0101160071
فروشنده: زریر طب
37,060 تومان
decrease increase
اشتراک گذاری
مشخصات محصول
کاربرد ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﻮاد روﻏﻨﯽ داﺧﻞ ﮔﻮش ﻧﻮزاد
جنس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از دﺳﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ
برند Newnini
نظر خود را ثبت کنید
  • تنها کاربران عضو می‌توانند بررسی خود را بنویسند
  • بد
  • عالی
مشخصات محصول
کاربرد ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﻮاد روﻏﻨﯽ داﺧﻞ ﮔﻮش ﻧﻮزاد
جنس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از دﺳﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ
برند Newnini
فیلترها
Sort
display