خبرخوان

نوشته‌های بلاگ برچسب خورده با  "زریرطب"

سیستم های ربات های جراح برای فرآیند اندوسکوپیک
سیستم های ربات های جراح برای فرآیند اندوسکوپیک

سیستم های ربات های جراح برای فرآیند اندوسکوپیک جراحی های کم تهاجمی، از جمله روش های لاپاراسکوپی و توراکوسکوپی، از نظر بهبود نتایج پس از عمل و زمان بهبودی کوتاه برای بیماران مفید است. چالش‌های مربوط به هماهنگی دست و چشم و مهارت دستکاری در طی روش‌های فوق الذکر موج عظیمی از پیشرفت‌ها را در سیستم‌های رباتیک جراحی برای کمک به روش‌های سوراخ کلیدی و آندوسکوپی در دهه‌های گذشته ایجاد کرده است. در این مطالعه، چالش‌های توسعه و چشم‌اندازهای آینده به طور عمیق مورد بحث قرار می‌گیرند تا نیاز به فن‌آوری‌های توانمند جدید و الهام بخشیدن به تحقیقات آینده را نشان دهند. جراحی سوراخ کلید (به عنوان مثال، روش های لاپاراسکوپی و توراکوسکوپی) به دلیل مزایایی که دارد، مانند نرخ پایین عوارض بعد از عمل، درد کمتر، زمان بهبودی کوتاه و زیبایی عالی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. چالش‌های دستکاری در این روش‌ها، از جمله درک بصری محدود، کاهش مهارت دیستال، هماهنگی معکوس دست و چشم، و مانع از حس لمسی، موج گسترده‌ای از پیشرفت‌ها را در سیستم‌های رباتیک جراحی برای بهبود کمک و دستیابی به قابلیت‌های مافوق بشری ایجاد کرده است. دستکاری‌های جراحی می‌توانند اشکال و طرح‌های actuation مختلفی داشته باشند. با توجه به اینکه طرح کنترل سیستم های رباتیک جراحی عمدتاً از راه دور است، کنسول جراح عمدتاً از یک نمایشگر 2 بعدی/3 بعدی، یک جفت دستگاه اصلی و یک صفحه نمایش لمسی/صفحه کلید با چند پدال برای ورودی های کاربر تشکیل شده است. این سیستم گاهی اوقات شامل یک چرخ دستی برای نمایشگر اضافی، تجهیزات جراحی الکتریکی و رایانه های پردازش داده می شود که به عنوان یک مرکز اطلاعات در طول عمل جراحی عمل می کنند. جراحی های غیر از سوراخ کلید و روش های آندوسکوپی از تکنیک های درمانی متفاوتی استفاده می کنند که به نوبه خود منجر به سیستم های رباتیک جراحی با ویژگی های متفاوت می شود. به عنوان مثال، ربات های ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب بر ثبت دقیق و مسیر محدود حین عمل تاکید دارند. برنامه ریزی، در حالی که روش های مداخله ای از راه پوست رباتیک بر فشردگی ابزار (به عنوان مثال، از طریق استفاده از لوله های متحدالمرکز و سازگاری تصویربرداری تشدید مغناطیسی تمرکز می کنند. سیستم هایی برای روش های چند پورتی ابزارهای جراحی به صورت جداگانه از طریق برش های دیواره شکم یا قفسه سینه در طی یک روش چند پورت وارد می شوند. آنها می توانند شکلی مستقیم چوب مانند با مچ دست دیستال داشته باشند یا ساختاری multi-DoF داشته باشند. در حالت اول، ابزارها باید توسط دستکاری کننده های سمت بیمار برای حرکات RCM دستکاری شوند، جایی که ابزار با توجه به برش پوست به منظور جلوگیری از پاره شدن دیواره شکم چرخانده می شود. سپس، چهار DoF توسط دستکاری کننده خارج از بدن، از جمله DoFهای گام و انحراف، و همچنین چرخش در امتداد و حول محور ابزار به ابزار داده می شود. فرم ها و ساختارهای دستکاری کننده های RCM در بخش "حرکات RCM" بررسی شده است. مچ دیستال اغلب برای افزایش مهارت دیستال (یعنی افزایش تعداد DoFs) یکپارچه می شود. طرح های مختلف مچ دست در بخش "طراحی و فعال سازی مچ دست" گزارش شده است. RCM movements در روش چند پورت، یک ابزار چوب مانند به حرکات RCM نیاز دارد: می توان آن را در جهات گام و انحراف با توجه به برش پوست کج کرد. این حرکات RCM توسط دستکاری‌کننده‌های جراحی سمت بیمار، یا با استفاده از مکانیزم RCM یا از طریق کنترل مفاصل چندگانه دستکاری‌کننده به شیوه‌ای هماهنگ (یعنی حرکات RCM قابل برنامه‌ریزی) انجام می‌شود. Wrist design and actuation در حالی که حرکات RCM یک ابزار توسط یک دستکاری خارج از بدن انجام می شود، یک مچ دست اغلب در انتهای دیستال برای افزایش مهارت یکپارچه می شود، به طوری که بخیه زدن و گره زدن را می توان راحت تر انجام داد. بسیاری از مچ دست ها از طرح هایی با ساختار سریال استفاده می کنند. تمایل به فشردگی طراحی و چیدمان محرک نزدیک اغلب منجر به انتخاب محرک کابل می شود. از جمله طرح معروف EndoWrist نشان داده شده در شکل 5A. فعال سازی آلیاژ حافظه شکل نیز یک رویکرد ممکن برای تحقق طرح های فشرده مچ است. با این حال، پاسخ های حرکتی نسبتا کند هستند. برای مثال، تبادل حرارتی تقریباً 8 ثانیه طول می کشد. برای افزایش استحکام ساختاری مچ دست، پیوندهای سریالی و موازی نیز پیشنهاد شده است. نمونه های نمایشی با استفاده از فعال سازی کوپلر متصل به سریال و ساختار 3-PRS در شکل 5b و 5c نشان داده شده است. Intracorporeal movements علاوه بر ابزارهای چوب مانند با دستکاری‌کننده RCM، دستکاری‌کننده جراحی سمت بیمار نیز می‌تواند به گونه‌ای طراحی شود که مستقیماً حرکات درون بدنی چند DoF را درک کند. در این مورد، فقط یک پایه قفل شونده لازم است تا این دستکاری‌کننده‌های جراحی ماهرانه را در درگاه‌های ورودی شکم بیمار نگه دارد. سپس، دستکاری‌کننده‌ها دیگر تحت حرکات RCM (مثلاً چرخش به جلو و عقب) نخواهند بود، که خطرات برخورد متقابل این دستکاری‌کنندگان کنار تخت را از بین می‌برد. همانطور که در شکل نشان داده شده است، دستکاری‌کننده‌های جراحی با چندین DoF درون بدنی می‌توانند ساختارهای مفصلی، پیوسته یا ترکیبی داشته باشند. در طرح های مفصلی، می توان از محرک کابل [47] یا موتورهای تعبیه شده استفاده کرد. با این حال، استفاده از موتورهای تعبیه شده اغلب منجر به طراحی های حجیم می شود و تحریک کابل تحت تأثیر حفظ تنش قرار می گیرد. بنابراین، ساختار پیوسته اخیراً به یک انتخاب محبوب تبدیل شده است، جایی که می توان از نگه داشتن کشش کابل توسط ساختار الاستیک کاهش داد یا در طرح های ستون فقرات چند الاستیک اجتناب کرد. یک طراحی ترکیبی با استفاده از یک مکانیسم پیوسته دوگانه معکوس 2-DoF برای تشخیص درون بدنی و یک EndoWrist 2-DoF برای جهت گیری اخیرا پیشنهاد شده است. این طراحی ترکیبی از مزایای مچ دست مفصلی است که مهارت و مهارت بیشتری را در فضاهای محدود فراهم می‌کند و مکانیزم پیوسته دوگانه که بار و قابلیت اطمینان را افزایش می‌دهد. نکات کلیدی: جراحی های کم تهاجمی، از جمله روش های لاپاراسکوپی و توراکوسکوپی، از نظر بهبود نتایج پس از عمل و زمان بهبودی کوتاه برای بیماران مفید است. چالش‌های مربوط به هماهنگی دست و چشم و مهارت دستکاری در طی روش‌های فوق الذکر موج عظیمی از پیشرفت‌ها را در سیستم‌های رباتیک جراحی برای کمک به روش‌های سوراخ کلیدی و آندوسکوپی در دهه‌های گذشته ایجاد کرده است. روش های لاپاراسکوپی و توراکوسکوپی به دلیل مزایایی که دارد، مانند نرخ پایین عوارض بعد از عمل، درد کمتر، زمان بهبودی کوتاه و زیبایی عالی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. دستکاری‌های جراحی می‌توانند اشکال و طرح‌های فعالیتی مختلفی داشته باشند. با توجه به اینکه طرح کنترل سیستم های رباتیک جراحی عمدتاً از راه دور است، کنسول جراح عمدتاً از یک نمایشگر 2 بعدی/3 بعدی، یک جفت دستگاه اصلی و یک صفحه نمایش لمسی/صفحه کلید با چند پدال برای ورودی های کاربر تشکیل شده است. سیستم هایی برای روش های چند پورتی ابزارهای جراحی به صورت جداگانه از طریق برش های دیواره شکم یا قفسه سینه در طی یک روش چند پورت وارد می شوند. آنها می توانند شکلی مستقیم چوب مانند با مچ دست دیستال داشته باشند یا ساختاری multi-DoF داشته باشند. در حالت اول، ابزارها باید توسط دستکاری کننده های سمت بیمار برای حرکات RCM دستکاری شوند، جایی که ابزار با توجه به برش پوست به منظور جلوگیری از پاره شدن دیواره شکم چرخانده می شود. سپس، چهار DoF توسط دستکاری کننده خارج از بدن، از جمله DoFهای گام و انحراف، و همچنین چرخش در امتداد و حول محور ابزار به ابزار داده می شود. 1- RCM movements در روش چند پورت، یک ابزار چوب مانند به حرکات RCM نیاز دارد: می توان آن را در جهات گام و انحراف با توجه به برش پوست کج کرد. این حرکات RCM توسط دستکاری‌کننده‌های جراحی سمت بیمار، یا با استفاده از مکانیزم RCM یا از طریق کنترل مفاصل چندگانه دستکاری‌کننده به شیوه‌ای هماهنگ (یعنی حرکات RCM قابل برنامه‌ریزی) انجام می‌شود. 2- Wrist design and actuation یک مچ دست اغلب در انتهای دیستال برای افزایش مهارت یکپارچه می شود، به طوری که بخیه زدن و گره زدن را می توان راحت تر انجام داد. بسیاری از مچ دست ها از طرح هایی با ساختار سریال استفاده می کنند. تمایل به فشردگی طراحی و چیدمان محرک نزدیک اغلب منجر به انتخاب محرک کابل می شود. با این حال، پاسخ های حرکتی نسبتا کند هستند. تبادل حرارتی تقریباً 8 ثانیه طول می کشد. 3- Intracorporeal movements علاوه بر ابزارهای چوب مانند با دستکاری‌کننده RCM، دستکاری‌کننده جراحی سمت بیمار نیز می‌تواند به گونه‌ای طراحی شود که مستقیماً حرکات درون بدنی چند DoF را درک کند. در این مورد، فقط یک پایه قفل شونده لازم است تا این دستکاری‌کننده‌های جراحی ماهرانه را در درگاه‌های ورودی شکم بیمار نگه دارد. سپس، دستکاری‌کننده‌ها دیگر تحت حرکات RCM (مثلاً چرخش به جلو و عقب) نخواهند بود، که خطرات برخورد متقابل این دستکاری‌کنندگان کنار تخت را از بین می‌برد. دستکاری‌کننده‌های جراحی با چندین DoF درون بدنی می‌توانند ساختارهای مفصلی، پیوسته یا ترکیبی داشته در طرح های مفصلی، می توان از محرک کابل [47] یا موتورهای تعبیه شده استفاده کرد. این طراحی ترکیبی از مزایای مچ دست مفصلی است که مهارت و مهارت بیشتری را در فضاهای محدود فراهم می‌کند و مکانیزم پیوسته دوگانه که بار و قابلیت اطمینان را افزایش می‌دهد.

خواندن مطلب
انواع دستگاه های رگ یاب
انواع دستگاه های رگ یاب

انواع دستگاه های رگ یاب (Vein finder) آزمایشگاه¬های تشخیص بالینی یکی از مهم¬ترین بخش های درمان بیماران برای پیشنهاد داروهای مورد نظر است. این مورد می تواند برای رسیدن بالاترین مراتب کیفیت درمان به منظور فراهم آوردن نمونه¬های بیولوژیکی متداول، بخصوص در فعالیت هایی که با سفارش شروع می¬شود، با ارزش باشد. این می¬تواند شامل نمونه¬های خونی به عنوان یک نمونه بیولوژیکی باشد. فرآیند گفته شده بخشی از مرحله pre analytical است. خطاهای پیش تحلیلی شایع ترین گزارشات با بالاترین درصد خطاها در آزمایشگاه بالینی بود که شامل جمع آوری نمونه توسط phlebotomy به نام رگ گیری می شود. یک مطالعه نشان داد که حدود 90 درصد از بیماران بستری در بیمارستان ممکن است برای مسیر وریدی درمان نیاز به کانولاسیون محیطی داشته باشند و بیش از یک میلیارد رگ‌گیری در سال به عنوان یک نیاز اساسی برای اکثر آزمایش‌های تشخیصی انجام می‌شود. رگ‌گیری به عمل خون‌گیری با نفوذ به دیواره سیاهرگ‌ها با سوزن برای جمع‌آوری اشاره دارد. این یک روش تهاجمی در نظر گرفته می شود که می تواند باعث ناراحتی، درد و حتی واکنش شدید غیرقابل اجتناب کودکان، بزرگسالان یا بیماران مبتلا به بیماری روانی شود و همچنین باعث ناامیدی اپراتور آزمایشگاه بالینی یا phlebotomist یا پزشک معالج به دلیل ناموفق بودن در رگ¬گیری می شود. علاوه بر این، شکست در رگ‌گیری می‌تواند باعث ترومبوز ورید، هماتوم، یا حتی آسیب عصبی مربوط به عصب جانبی پوستی پیش‌براکیال (LACN) شود، که می‌تواند منجر به "casualgia" یا سندرم درد منطقه‌ای پیچیده (CRPS) شود. رگ گیری در آزمایشگاه های بالینی تبدیل به یک مشکل عمده شده است. امروزه مهندسان پزشکی توانسته اند با بهره¬گیری از تکنولوژی دستگاهی را طراحی کنند که به وسیله آن رگ¬های فرد مورد مظر در زیرپوست دیده می¬شود و اپراتور می¬تواند ابتدا به آسانی رگ¬های مورد نظر را توسط این دستگاه تشخیص دهد و سپس عمل تزریق یا نمونه گیری خود را به سرانجام برساند. این دستگاه برای افرادی که رگ¬های واضحی ندارند مورد استفاده قرار می¬گیرد و رگ¬های مخفی را به طول واضح مشخص نمایند. هر یک از افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه¬های بالینی دارای رگ بندی خاصی هستند و نیاز به مهارت بالا دارد. در برخی از افراد چاق، بانوان و یا کودکان رگ بندی دست به وضوح مشخص نیست و ورید قابل لمس ندارند و این دستگاه می¬تواند برای دستیابی سریع و آسان مورد استفاده قرار بگیرد. عوامل موثر در مخفی شدن رگ¬های بیمار  آناتومی بدن افراد  عوامل محیطی (دمای هوا) و فیزیکی (استرس و ترس)  بیماری¬های مانند دیابت و عادت¬های مخرب مانند اعتیاد به مواد مخدر  چاقی و ایجاد بافت چربی زیرپوستی  افرادی که دچار شوک hypovolemic (افت شدید فشار خون به دلیل خونریزی و...) که منجر به کاهش حجم خون داخل عروق می شوند. وریدهای اصلی حفره آنتیکوبیتال (Antecubital fossa) از این دستگاه برای چه کسانی می¬توان استفاده نمود؟ 1- افراد سالخورده 2- بیماران با رنگ پوست بسیار تیره 3- افراد چاق 4- بیمارانی که تحت بسیاری از روش های درمانی تشخیصی یا داخل وریدی قرار می گیرند 5- افرادی که دارای سوختگی¬های شدیدی هستند 6- بیماران دارای بی قرار، آشفته یا بی حرکت می¬مانند 7- بیماران سرطانی تحت تزریق داروهای شیمی درمانی ویژگی¬های برجسته دستگاه های رگ یاب  این دستگاه¬ قابلیت حمل داشته (portable) و از آن¬ها می¬توان در بیمارستان¬ها و مراکز درمانی و مطب پزشکان استفاده نمود.  طرز کار دستگاه رگ یاب بسیار آسان و ساده است.  دستگاه از نظر اتصال الکتریکی از ایمنی بالایی برخوردار است.  از نظر تشعشع، امواج الکتریکی و یا الکترومغناطیسی خطری ندارد.  دستگاه¬های مختلف جهت رگ گیری از تکنولوژی های مختلفی نظیر Infrared (مادون قرمز) LED و Projection استفاده می¬کند. انواع دستگاه¬های رگ¬یاب (NIR-LED) یک دستگاه رگ یاب به صورت کلی از یک منبع قدرت NIR-LED که منبع نور است، یک دوربین حساس به مادون قرمز، یک سنسور برای CAPTURE کردن تصویر و فرمت کردن آن در زمان واقعی و از یک فیلتر برای پایش طول موج¬های ناخواسته تشکیل شده است. عمده دستگاه¬های رگ یاب براساس دو نوع illumination (روشنایی) فعالیت می¬کنند. 1- نور بازتاب شده (Reflected light) 2- نور عبوری (Transillumination) اجزای اصلی انواع رگ¬یاب ((NIR)Near Infrared ) الف) Reflected light type و ب) Transillumination. برای نوع reflected light، نور ساطع شده از منبع از نقطه مورد نظر (نمونه ای از سطح دست) منعکس شده و سپس توسط دوربینی تشخیص داده می¬شود. این .نور بازتابیده شده معمولا توسط یک اسکنر وریدی قابل حمل صورت می¬پذیرد. تصویر در transillumination به دلیل وجود دئوکسی هموگلوبین در خون وریدی است که نور قرمز را جذب کرده و وریدها را روشن می کند. این از دو مرحله تشکیل شده است، ابتدا نور مادون قرمز به پوست انسان نفوذ می¬کند، سپس دئوکسی هموگلبین در رگ¬های خونی نور ورودی مادون قرمز را نسبت به بافت¬های اطرافش بیشتر جذب می¬نماید. دستگاه رگ یاب نوع Reflected light نسبت به نوع دوم از محبوبیت بیشتری برخوردار است زیر شدت نور آن کمتر است، میزان مصرف انرژی آن پایین تر است که برای یک دستگاه متصل به باتری مفید است و طراحی بسیار جمع و جوری دارد.

خواندن مطلب
پارگی،کشیدگی و التهاب شانه چه مشخصاتی دارد؟
پارگی،کشیدگی و التهاب شانه چه مشخصاتی دارد؟

چند نوع آسیب برای شانه می شناسید؟

تابحال در هنگام حرکت دادن شانه دچار درد، صدای تق یا قژ و یا گرفتگی و خشکی شده اید؟ شانه از مفاصل پرتحرک و آسیب پذیر بدن می باشد و همواره دچار آسیب های متفاوتی می شود. هر کدام از آسیب های شانه باعث ایجاد اختلال در نواحی مختلف بدن از جمله ترقوه، دست و... می شوند. نگران نباشید، اکثر مشکلات و بیماری های مربوط به شانه با انجام تکنیک های خاص فیزیوتراپی و تمرینات ورزشی بهبود یافته و درمان می شوند.

آسیب های شانه

شانه به دلیل ناپایداری، دچار مشکلات و آسیب های بسیاری می شود. بعضی از این مشکلات از جمله تومور، عفونت و مشکلات عصبی رایج نبوده و کمتر اتفاق می افتند. آسیب های رایج شانه عبارتند از:

1. بورسیت : بورس‌ها یا کیسه‌های کوچک مفصل، مانند ضربه‌گیر میان استخوان‌ها و بافت‌های نرم مفصل شانه قرار گرفته و به کاهش اصطکاک بین عضلات و استخوان‌ها در هنگام حرکت آن ها کمک می‌کنند. بورسیت معمولا با عارضه تاندونیت روتاتور کاف همراه می باشد.

2. تاندونیت : تاندون مانند یک طناب محکم عضله را به استخوان متصل کرده و می تواند دچار آسیب شود. تاندونیت یا التهاب تاندون ها به چند دسته تقسیم می شوند:

  • تاندونیت وخیم: پرتاب کردن مکرر و بیش از حد توپ و انجام فعالیت‌های کاری (شغل و فعالیت های روزانه) یا ورزشی می تواند باعث بروز تاندونیت وخیم شوند.
  • تاندونیت مزمن: آرتروز و یا فرسایش تدریجی با افزایش سن فرد، موجب بروز تاندونیت های مزمن می شوند.

3. پارگی تاندون ها: این عارضه به صورت جزیی و یا کامل اتفاق می افتد. پارگی تاندون، اغلب در تاندون های روتاتور کاف و تاندون عضله‌ دوسر بازویی اتفاق می افتد.

4. ایمپینجمنت : ایمپینجمنت شانه عارضه ای است که در آن بافت‌ های نرم زیرین که در ناحیه فوقانی استخوان کتف (آکرومیون) قرار گرفته‌اند،هنگام بالا بردن بازو متحمل فشار می شوند. در چنین وضعیتی فرد دچار عارضه‌هایی از جمله بورسیت، تاندونیت، درد و محدودیت حرکتی می شود.

5. ناپایداری: این عارضه به هنگام کار بیش از حد و یا وارد شدن ضربه‌ناگهانی در شانه ایجاد شده و ناپایداری در شانه و خارج شدن آن از کاسه یا حفره شانه خواهد شد.

6. آرتروز: این عارضه معمولا با علائم تورم، درد و خشکی مفصل در میانسالی آغاز می شود. آرتروز ها از شایع ترین و رایج ترین بیماری های استخوانی بوده و انواع مختلفی دارد که رایج‌ترین نوع آن، آرتروز استخوانی می باشد. آرتروز استخوانی به مرور زمان شدید شده و بیشتر و بیشتر می شود. استئواتریت یا آرتروز همان فرسایش و ساییدگی در استخوان ها و غضروف ها بوده که به مرور زمان باعث ایجاد آسیب های جدی تر در شانه شده و می تواند موجب ایجاد اختلالات و عوارض گوناگون در شانه شود. آرتروز استخوانی می تواند به دلیل آسیب های ورزشی، فعالیت های مکرر و سنگین، فعالیت های ورزشی خاص و کار بیش از حد در شانه اتفاق افتاده و موجب مشکل در تاندون های روتاتور کاف شوند.

7. اسپاسم و گرفتگی: در این عارضه عضلات شانه سفت و منقبض شده و حرکت دادن و چرخش شانه بسیار مشکل می شود. در صورت حرکت دادن شانه ممکن است، درد ناگهانی و شدیدی احساس شود.

8. اسلپ شانه: این عارضه در ورزشکاران شایع بوده و با پارگی غضروف گلنوئید همراه می باشد. هنگام بروز این عارضه علائمی از جمله درد در ناحیه شانه و دست احساس و مشاهده می گردد.

9. شانه یخ زده یا منجمد شده: این عارضه علت مشخصی نداشته و با بروز آن شانه در تمامی جهت های حرکتی دچار محدودیت، درد و اختلال عملکردی می شود.

10. روتاتور کاف شانه: فشردگی و پارگی در چهار عضله و تاندون اصلی شانه (روتاتور کاف) موجب ایجاد اختلال ضعف و ناتوانی در شانه شده و با درد و صدا دادن شانه همراه می باشد.

11. افتادگی شانه: افتادگی شانه عارضه ای است که در یکی از شانه ها و یا هر دو شانه اتفاق افتاده و موجب ایجاد اختلال در فعالیت و عملکرد شانه و همچنین ایجاد ناهماهنگی و بدشکلی در فرم ظاهری بدن می شود.

12. شکستگی ها: شکستگی شانه در چندین استخوان اتفاق می افتد. این استخوان ها عبارتند از: استخوان بازو(هومروس)، استخوان کتف(اسکاپولا) و استخوان ترقوه (کلاویکل)

این شکستگی ها به دلایل مختلفی از جمله زمین خوردن، سقوط از ارتفاع، ضربه و فشار در حوادث ورزشی و تصادفات در شانه اتفاق افتاده و موجب درد و ناراحتی و اختلال در عملکرد شانه و حتی دست بیمار می شوند.

چه دلایلی منجر به ایجاد احساس ناراحتی و درد در شانه می‌شوند؟

شانه از مفاصل پرتحرک و ناپایدار بدن بوده و به دلایل مختلفی دچار آسیب و عوارض متفاوتی می شود. این دلایل عبارتند از:

  1. ضربه و فشار: فشارهای ناگهانی و وارد شدن ضربه به شانه در سوانح مختلف از جمله تصادفات، فعالیت های ورزشی، سقوط از پرتگاه و ... باعث ایجاد مشکلات زیادی در شانه از جمله شکستگی، دررفتگی، پارگی تاندون و رباط ها، پارگی و آسیب های عصبی و... شده و همچنین موجب تشدید دیگر بیماری های استخوانی در شانه نیز می شود.
  2. عوامل ارثی و وراثتی: بعضی از بیماری ها از بدو تولد نوزاد وجود داشته و به مرور زمان و با بزرگتر شدن فرد، بدتر می شوند. این بیماری ها می توانند به دلیل زایمان سخت و یا به دلایل ژنتیکی، در شانه ایجاد شوند.
  3. قرار گیری شانه در وضعیت و شکل نامناسب: گاهی آسیب های شانه به هنگام خوابیدن نادرست و انجام حرکات ورزشی نامناسب به وجود می آیند و موجب ایجاد درد و اختلال، گرفتگی و خشکی شانه می شوند.
  4. بیماری ها: بیماری هایی از جمله پوکی استخوان موجب تحلیل و فرسایش مفصل شانه شده و به مرور زمان و با افزایش سن، می تواند باعث ایجاد مشکلات و آسیب های جدی در شانه شود.
  5. کهولت سن: با افزایش سن، عارضه های ایجاد شده در بدن بیشتر شده و استخوان ها و غضروف های بدن شروع به تحلیل رفتن می کنند و ضعیف تر می شوند. در نتیجه شانه آسیب پذیرتر شده و به راحتی و با کوچکترین فشار و ضربه دچار آسیب می شود.

علائم و تشخیص آسیب های شانه

بعد از مشاهده علائمی از جمله عدم حرکت دادن و چرخش شانه، قفل شدن شانه، درد و تورم، قرمزی و بی حسی، ضعف، احساس داغ شدن، افتادگی شانه، خشکی و گرفتگی، کبودی های بی دلیل و.... باید سریعا به پزشک متخصص ارتوپد مراجعه شود. بعد از چکاپ و بررسی های لازم در صورتی که پزشک تشخیص دهد با انجام فیزیوتراپی، وضعیت شانه بهبود می یابد و انجام این تکنیک برای بیمار لازم و ضروری است، بیمار را به یک فیزیوتراپیست معرفی می کند. فیزیوتراپیست نیز بعد از بررسی سوابق بیمار و همچنین چک کردن وضعیت شانه و نوع آسیب و شدت آن، برای درمان برنامه ای تنظیم کرده و به بیمار ارائه می دهد.

روش های درمان آسیب های شانه

از ایمن ترین و موثرترین تکنیک ها و روش های درمانی شانه می توان به درمان های تکنیکال و تمریناتی فیزیوتراپی شانه اشاره کرد. فیزیوتراپی و توانبخشی در نواحی مختلف بدن از جمله شانه با تکنیک ها و روش های خاصی انجام می گیرد.

۱. تمرینات، نرمش و ورزش فیزیوتراپی:

این بخش از درمان با استفاده از ورزش و نرمش های کششی و تقویتی در جهت بهبود وضعیت شانه انجام گرفته و به تقویت و انعطاف پذیری شانه بعد از جراحی و همچنین جلوگیری از آسیب های شدیدتر در شانه نیز کمک می کند. تمامی تمرینات نرمشی و ورزشی توسط فیزیوتراپیست و با توجه به میزان آسیب شانه، نوع و علت ایجاد آن و همچنین ناحیه آسیب دیده، تعیین و تنظیم می شود.

۲. ز با استفاده از دستگاه های پیشرفته و متدهای خاص:

این روش از فیزیوتراپی با استفاده از دستگاه ها و متدهای متفاوت به افزایش گردش خون در بافت ها، تحریک و ترمیم بافت های آسیب دیده شانه، کاهش تورم و التهاب، کاهش و تسکین درد شانه، کاهش خشکی و گرفتگی (اسپاسم های شانه)، افزایش دامنه حرکتی و انعطاف پذیری کمک کرده و باعث عملکرد بهتر شانه و همچنین پیشرفت سریع و درمان آن می شود. تمامی روش ها و متدهای درمانی فیزیوتراپی برای افراد واجد شرایط فیزیوتراپی، مفید بوده و هیچ عارضه دائمی و خطری به دنبال نخواهد داشت. این تکنیک ها عبارتند از:

1. کایروپراکتیک: ماساژ دادن ناحیه آسیب دیده شانه توسط دست فیزیوتراپیست (به صورت دوار)

2. لیزرتراپی: روشی که در آن فیزیوتراپیست با اعمال و تاباندن اشعه و نور لیزر به ناحیه آسیب دیده شانه موجب بهبود شانه می شود.

3. شاک ویو: روشی که در آن فیزیوتراپیست با اعمال جریان الکتریکی کنترل شده به ناحیه آسیب دیده شانه موجب بهبودی آن می شود.

4. اولتراسوند تراپی: اعمال امواج صوتی با فرکانس بالا در ناحیه آسیب دیده شانه توسط دستگاه اولتراسوند

5. مگنت تراپی: اعمال امواج مغناطیسی به ناحیه آسیب دیده شانه

6. الکتروتراپی: اعمال جریان الکتریکی کنترل شده به ناحیه آسیب دیده دست (با استفاده از دستگاه های مختلف)

7. تحریکات الکتریکی: روشی که در آن فیزیوتراپیست با استفاده از الکترود ها و اعمال جریان برق و الکتریکی کنترل شده به ناحیه آسیب دیده شانه به بهبود آن کمک می کند.

8. طب سوزنی: استفاده از سوزن با سایزهای مختلف و فرو بردن آن ها در نقاط حساس و نواحی آسیب دیده شانه

9. گرما و سرما درمانی: قرار دادن کمپرس های سرد و گرم به مدت معلوم (8 دقیقه) بر روی ناحیه آسیب دیده شانه

خواندن مطلب
سندرم تخمدان پلی کیستیک چیست ؟
سندرم تخمدان پلی کیستیک چیست ؟
سندرم تخمدان پلی کیستیک چیست ؟
خواندن مطلب
پستان فیبروکیستیک چیست؟
پستان فیبروکیستیک چیست؟
پستان فیبروکیستیک چیست؟
خواندن مطلب
آریتمی قلب چیست؟
آریتمی قلب چیست؟
آریتمی قلب چیست؟
خواندن مطلب
آسم قلبی چیست؟
آسم قلبی چیست؟
آسم قلبی چیست؟
خواندن مطلب
افتادگی دریچه میترال چیست ؟
افتادگی دریچه میترال چیست ؟
افتادگی دریچه میترال چیست ؟
خواندن مطلب
علت و درمان پسوریازیس پوست سر
علت و درمان پسوریازیس پوست سر
علت و درمان پسوریازیس پوست سر
خواندن مطلب
چگونه از موهای فر مراقبت کنیم؟
چگونه از موهای فر مراقبت کنیم؟
چگونه از موهای فر مراقبت کنیم؟
خواندن مطلب
فیلترها
Sort
display